top of page
Image by Priscilla Du Preez

ארגז כלים 
כמדריך לפעילות בשדה החברתי

תוכנית הדרכה להכשרת אנשי.ות מקצוע בתחום הצעירים -
להנעת הצעירים והצעירות לפעולה , למעורבות, לעשייה ולהשפעה חברתית

אנחנו מאמינות שלכל צעיר וצעירה קיימת היכולת למצוא את הדרך להשתתף בחברה ובקהילה.

הכלים שבמארז נכתבו ישירות עבור צעירים וצעירות, כדי להפוך את ההשתתפות החברתית, הקהילתית,

לאפשרית יותר, מושגת יותר ומשפיעה יותר.

 

כעת, הפוקוס הוא עליך!

עבורנו, לך יש תפקיד משמעותי בהנעה, הובלה והנחת היסודות, למעורבות ולפעילות של הצעירים והצעירות.

 

אנו יוצאות לדרך עם תוכנית הדרכה חדשה , שמטרתה להכשיר אותך להנעת הצעירים והצעירות לפעולה , למעורבות, לעשייה ולהשפעה חברתית.

 

 

התכנים המועברים נקבעים בשותפות איתך ובהתאמה לדרישות ולצרכים בשטח, יש אפשרות להרצאה או סדנה יחידה, רצף מפגשים, תוכנית ליווי שנתית, הכשרה וכד'.

 

*במסגרת שנת ההטמעה של ארגז הכלים, כלל ההדרכות יועברו בתעריף מיוחד של 30% מהעלות הקבועה.

ההשתתפות האזרחית החדשה של צעירים/ות בישראל

מהי השתתפות אזרחית חדשה ומה הם מאפייניה?

מי הוא/היא הצעיר/ה המעורבות/ים חברתית?

כיצד ניתן לרתום, להפעיל ולקדם השפעה חברתית בעולם החדש? כיצד לשמר צעירים/ות?

Image by Cristi Tohatan

מסע בארגז הכלים

סיור, חשיפה וצעדים ראשונים בארגז הכלים למעורבות חברתית של צעירים, כבסיס לשימוש בארגז ככלי עבודה.

Image by Patrick Tomasso

הזירה הקהילתית כמרחב לשינוי והשפעה חברתית

הכרות עם הזירה הקהילתית, מה היא? דוגמאות לפרקטיקות קיימות וחשיבה על פרקטיקות חדשניות.

במפגש זה נחשף ונכיר כלים: ניהול קהילה דיגיטלית, חוג קח תן, הפקת אירוע בקהילה

Image by Aranxa Esteve

הזירה ההתנדבותית

יזמית כמרחב השפעה ומעורבות – מהי התנדבות? כיצד מייצרים התנדבות בעלת ערך? השראה ולמידה של פרקטיקות חדשניות מהארץ ומהעולם

Donation Center

המפגש בין עולם המעורבות החברתית לעולם העבודה המשתנה

החיבור בין מעורבות חברתית למיומנויות תעסוקתיות בעולם החדש. במסגרת המפגש יכיר הצוות את החיבורים, הכלים והיכולת לחבר בין מעורבות לעולם העבודה החדש כציר התפתחות אישית והשפעה חברתית. במסגרת המפגש: הכרות עם הכלים: ניהול קריירה במעורבות חברתית, והתנדבות מבוססת מומחיות.

Job interview

כלים ומיומנויות למעורבות חברתית
בעולם החדש

מעורבות חברתית מספקת לצעיר/ה מפגש עם התנסויות, כלים ומיומנויות אשר משפיעות על כלל תחומי החיים ונחשבות להכרחיות במציאות המשתנה של העולם החדש.

כלים כגון: סטוריטלינג, כתיבת תוכנית עבודה, ניהול שותפויות ועוד. יש אפשרות להתבונן באופן רחב על הכלים ויש אפשרות לבחור כלים רלוונטיים לאוכלוסיית היעד.

Image by Jake Weirick

מגוון כעקרון מוביל בהשפעה חברתית של צעירים/ות, מהו מגוון במעורבות חברתית?

מדוע חשוב לייצר מגוון, וכיצד מייצרים אותו.

דוגמאות למקרי בוחן מצליחים מהשטח וחיבור ליישום פרקטיקות המקדמות מגוון.

Image by XiaoXiao Sun

התכנים השונים

Training course
להזמנת תוכנית הדרכה
להכשרת אנשי.ות מקצוע בתחום הצעירים.ות
Image by The Climate Reality Project

תודה על פנייתכם. נשוב בהקדם

להזמנת תוכנית הדרכה
Image by The Climate Reality Project

תודה על פנייתכם. נשוב בהקדם

לפרטים והזמנה

bottom of page