top of page
שלושה אנשים עולים על מדרגות דמיוניו

כלים להשתתפות מקצועית

לרוב נהוג להתייחס לקריירה ולמעורבות חברתית כשתי זירות נפרדות ולא קשורות. אבל דווקא המרחב התעסוקתי-מקצועי שלך, יכול להיות מרחב דרכו תוכל/י לייצר השפעה אזרחית. אם זה על ידי בחירת קריירה חברתית, אם זה על ידי מינוף סוגיות ומהלכים חברתיים במקום העבודה ואם זה על ידי קידום הקהילה המקצועית שלך. בזירה זו תוכל/י למצוא כלים שמציעים דרכים לשלב בין קריירה לבין מעורבות חברתית. 

אייקון איש מחזיק מזוודה

כלי לפיתוח קריירה במעורבות חברתית

קו ירוק

קריירה חברתית יכולה לצמוח לצד קריירה תעסוקתית. היא מאפשרת לנו לתכנן ולחשוב קדימה על התפקידים החברתיים והתעסוקתיים שברצוננו לבצע. כלי זה מציג גישה של ניהול קריירה חברתית לעוסקים במעורבות חברתית. הכלי מתייחס לשלושה צעדים מרכזיים באימוץ הגישה: התבוננות פנימה, הצבת יעדים ופרואקטיביות.

גבר ושתי נשים יושבים ומשוחחים

כלי למעורבות חברתית מבוססת מיומנויות

קו ירוק

יש לך כשרון ייחודי, תחביב או ידע- שהיית רוצה ליישם במסגרת המעורבות החברתית שלך? את/ה רוצה להיות מעורב/ת חברתית אבל חשוב לך לעשות את זה בתחום שהכי בוער בך ומעניין אותך? כלי זה מתמקד בכלים למציאת ויצירת מעורבות חברתית מבוססת מומחיות: מעורבות בה את/ה מביא/ה לידי ביטוי תחביב, כישרון או ידע ייחודי שיש לך, כדי לפתור בעיות חברתיות או לתרום לקהילה.

ארבעה צעירים לבושים בביגוד של אנשי מקצוע
bottom of page