top of page
פאנל של צעירים שיושבים מאחורי שולחן ארוך

כלים להשתתפות פוליטית

כדי לייצר השפעה חברתית, צריך לעיתים לרתום נציגי ציבור- דמויות בעלות השפעה ציבורית. כדאי להתמצא בזירה הפוליטית, להכיר נציגי ציבור, לבחור וגם להציג מועמדות להיבחר למגוון גופים מקומיים או ארציים. ככה, תוכל/י לקדם נושא שחשוב לך, ליצור השפעה בקרב מי שיכול להניע או לשנות מדיניות ולעיתים גם לדרוש מציגי הציבור השונים, לעמוד בהתחייבויותיהם ולקדם את האג'נדה שעל פיה הם נבחרו. בזירה זו תוכל/י למצוא כלים שיסייעו לך לפנות לנבחרי ציבור במגוון של דרכים. 

אייקון הפגנה

כלי פניה לנבחרי ציבור

קו סגול

את/ה רואה אותם לרוב בטלוויזיה או שומעים ראיונות איתם ברדיו, אבל האם חשבת לפנות אליהם כדי שיסייעו לקדם נושא שבוער בך? בכלי זה תוכל/י להכיר טוב יותר את תפקידם של נבחרי ציבור. תוכל/י להבין מתי מתאים לפנות אליהם, באילו אמצעים אפשר לפנות ואיך ליצור איתם קשר בלתי אמצעי, כדי להשמיע קול ולהשפיע עליהם כקובעי מדיניות.

צעירה יושבת עם מחשב נייד על הברכיים

כלי להשתתפות בוועדת כנסת

קו סגול

האם כל אזרח יכול להשתתף בוועדה בכנסת? איך ניתן לעשות זאת והאם תהיה לי זכות דיבור? כלי זה עוסק בהשתתפות שלך, כאזרח/ית במדינת ישראל, בדיון של ועדה מוועדות הכנסת. זוהי דרך לממש את הזכויות הדמוקרטיות ולהשפיע על המדיניות, אם באמצעות נוכחות וצפייה בלבד בדיוני הוועדה ואם בהשתתפות פעילה ובדיבור בפני הוועדה. הכלי יתן לך את כל הכלים כדי לעשות זאת. 

צעירה נואמת על פודיום, מצולמת מהצד
bottom of page