top of page
ידיים כותבות על פתקים שמודבקים על קיר.jp

כלים להשתתפות חקיקתית

"עולם החוק" הוא מרחב שדרכו ניתן לייצר השפעה על המציאות. יש מגוון דרכים בהן תוכל/י להשתתף אזרחית בהקשר החקיקתי: החל מרמת היכרות עם החוק, הזכויות והחובות; דרך שמירה על החוק והשתתפות על מנת שגם אחרים ישמרו על החוק. מיצוי זכויות ברמה האישית והחברתית, השתתפות המכוונת לוודא כי הגופים הרלוונטיים יפעלו על פי החוק וברוח החוק. ועד לפעילות שנועדה להשפיע על חקיקה ותקנות. בזירה זו כלים שתפקידם לסייע לך להשפיע על תהליכי חקיקה ועל קביעת מדיניות. 

אייקון פטיש בית משפט

כלי לכתיבת נייר עמדה

קו כחול

את/ה רוצה להשפיע על מדיניות, לייצר לך ציבור של אוהדים ותומכים באג'נדה החברתית שלך? יש לך דעה, עמדה או רעיון וחשוב לך להשמיע אותם כך שקובעי המדיניות ישמעו? בכלי זה תוכל/י ללמוד אודות נייר עמדה- כיצד כותבים אותו וכיצד ניתן להשתמש בו לקידום מטרה או השפעה על תהליכי קבלת החלטות.

מעגל של אנשים מחזיקים קלסרים וכות

כלי לכתיבת עצומה

קו כחול

להמונים יש כח. כשיש לך רעיון שמגובה על ידי רבים אחרים, הרבה יותר קל למשוך את תשומת הלב של מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות ולהשפיע על תהליכים כגון חקיקה או אכיפה. זה אולי נשמע פשוט, אבל צריך לדעת לכתוב עצומה טובה. בכלי זה תוכל/י לקבל את כל המידע כדי לכתוב עצומה, להפיץ אותה ולאסוף עליה כמה שיותר חתימות.

שני אנשים חותמים על מסמך
bottom of page