top of page
שתי צעירות מוסרות ביגוד לצעירה שלישית.jp

כלים להשתתפות צרכנית

העולם שלנו הפך לעולם צרכני וסוגיות צרכניות הפכו לסוגיות חברתיות. תוכל/י להשתמש בהשתתפות הצרכנית ובדפוסי הצרכנות שלך כביטוי לערכים שלך ולעמדות שלך. הבחירה שלך אם לרכוש מוצרים מסוימים, יכולה לשמש ככלי לביטוי העמדות שלך וכדרך שלך להשפיע. כך גם הבחירה מאילו גופים (קואופרטיב, מכולת שכונתית, רשת בינלאומית) לקנות או לא לקנות, עשויה לבטא סדר יום אזרחי. בזירה זו תמצא/י כלים שידגימו כיצד ניתן להשתמש בצרכנות ככלי להשפעה חברתית.  

אייקון עגלת קניות

כלי להקמה ותפעול של קואופרטיב צרכני

קו כתום

חולם/ת לחיות בקהילה בה ניתן לספק לכלל התושבים מוצרי מזון במחירים נמוכים ובאיכות גבוהה? כלי זה עוסק בהקמה של קואופרטיב צרכני- גוף צרכני הפועל ומנוהל על ידי חבריו ולמען חבריו. הקואופרטיב מתאפיין בבעלות משותפת על מערכת עסקית, המנוהלת באופן דמוקרטי. הכלי מסביר מהו קואופרטיב, מתאר את יתרונותיו, מתווה צעדים מרכזיים בהקמת קואופרטיב ומפרט את המבנים הפנימיים האופייניים לקואופרטיב. 

דבורים ליד הכוורת

כלי לחרם צרכני

קו כתום

לקבוצה יש כח, וכשקבוצה מחליטה להפסיק לרכוש מוצר מסוים כאמצעי של מחאה על מחירו או על האופן שבו הוא מיוצר, יכולה להיות לכך השפעה. כלי זה עוסק בארגון של חרם צרכנים – הובלת מהלך של הימנעות קבוצת צרכנים מקנייה או משימוש במוצרים של עסק או ארגון, במטרה לגרום לשינוי התואם את עמדת הצרכן. בכלי תוכל/י לקרוא מתי מתאים ומתי לא מתאים להשתמש בחרם שכזה ואילו צעדים יש לנקוט כדי להצליח להשיג את ההשפעה הרצויה.

אישה עושה קניות בסופר מחזיקה סלסלה
bottom of page